fbpx

OC w życiu Prywatnym

Czym jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym...

Głównym zadaniem, jakie ma do spełnienia ubezpieczenie oc w życiu prywatnym, jest zapewnienie ochrony właścicielowi polisy przed finansowymi następstwami szkód wyrządzonych przez niego osobom trzecim.

W ramach OC firmy ubezpieczeniowe uwzględniają rozmaite czynności życiowe, które mają związek m.in. z:

 • posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości mieszkalnej,
 • posiadaniem zwierząt domowych
 • używaniem rowerów, łodzi, wózków inwalidzkich
 • uprawianiem dyscyplin sportowych w celach rekreacyjnych
 • ze sprawowaniem opieki nad niepełnoletnimi dziećmi oraz innymi osobami, które muszą być objęte opieką na mocy obowiązujących przepisów.
dog, angry dog, aggressive-329280.jpg
flooding, surreal, living room-2048469.jpg

Klasycznym przykładem jest zalanie mieszkania sąsiada z winy właściciela polisy. Podobnych sytuacji można wymienić więcej, np. uszkodzenie cudzego samochodu, potrącenie przechodnia podczas jazdy na rowerze, pogryzienie kogoś przez psa należącego do ubezpieczonego czy upadek przechodnia na oblodzonym chodniku, który stanowi część posesji ubezpieczonego.

Wymienione zdarzenia mają wspólną cechę – powodują powstanie szkód (zarówno rzeczowych, jak i niematerialnych) oraz prawa poszkodowanego do wystąpienia o odszkodowanie. Jeśli sprawca nie posiada OC w życiu prywatnym, rekompensatę wypłaca z własnej kieszeni – w rachubę wchodzą niejednokrotnie znaczące kwoty.

Jak to wygląda w praktyce?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – kiedy nie zadziała?

Kupując ubezpieczenie mieszkania na www.ubezpieczeniapgpartner.pl poszerzone o OC w życiu prywatnym, trzeba pamiętać o ograniczeniach sprawiających, że w pewnych sytuacjach polisa nie zadziała.

OC w życiu prywatnym nie zapewni ochrony finansowej, jeśli np. szkoda:

 • została spowodowana umyślnie
 • została wyrządzona pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających
 • jest efektem zaniedbania, jakiego dopuścił się właściciel polisy
 • została wyrządzona członkowi najbliższej rodziny
 • powstała podczas polowania i wskutek użycia broni palnej.
hunting, rifle, weapons-3781222.jpg
Warto pamiętać, że ochrona w ramach OC w życiu prywatnym może obejmować jedynie szkody powstałe w czasie wolnym lokatorów. Trzeba brać poprawkę na to, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli ubezpieczony wyrządził szkodę w drodze do pracy czy w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych.
Ponadto odszkodowanie wypłacane jest jedynie do sumy gwarantowanej ubezpieczenia, np. jeżeli wynosi ona 30 tys. zł, to maksymalna rekompensata nie będzie wyższa. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, trzeba koniecznie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). W dokumencie tym ubezpieczyciel szczegółowo określił zasady korzystania z polisy. Ubezpieczony musi mieć świadomość nie tylko praw wynikających z zawartej umowy, ale także obowiązków.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przyda się każdemu – wielu sytuacji nikt nie jest w stanie przewidzieć, a czasami dosłownie chwila nieuwagi wystarczy, aby nieumyślnie wyrządzić komuś krzywdę.

Zakup OC w życiu prywatnym powinni w szczególności rozważyć:

 • właściciele nieruchomości mieszkalnych
 • osoby wynajmujące mieszkania, najemcy
 • osoby zatrudnione w charakterze pomocy domowej.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – komu jest potrzebne?

OC w życiu prywatnym – ile to kosztuje?

Cenę polisy mieszkaniowej kształtuje szereg czynników – głównie zakres ochrony oraz sumy gwarantowane poszczególnych ubezpieczeń wchodzących w skład polisy. Poszerzenie jej o OC w życiu prywatnym to w skali roku wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych. W porównaniu z kosztami likwidacji wielu szkód nie jest to duża kwota.

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują różne pakiety ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, np. dla lokatorów. Wariant w postaci OC w życiu prywatnym zwykle nie jest dostępny jako samodzielne ubezpieczenie, ale jako dodatek do polisy mieszkaniowej.

Jakiego ubezpieczenia szukasz?

A może nie wiesz, czego potrzebujesz?

Skontaktuj się z nami, a my chętnie pomożemy dobrać odpowiednią ofertę do Twoich potrzeb

Przewiń do góry